728 x 90

Psihosocialna podpora zaposlenim (Psihološki utrip)

Psihosocialna podpora zaposlenim (Psihološki utrip)

V Zavarovalnici Triglav, d.d., kjer je zaposlenih 2250 zaposlenih, si prizadevajo za krepitev visoke ravni dobrih pogojev za delo in ustrezno psihosocialno klimo. Z vzpostavitvijo in razvojem aktivnosti, namenjenih duševnemu zdravju, želijo zagotoviti celovit pristop h kakovostni skrbi za zaposlene. Še posebej je to področje prišlo do izraza v zadnjih dveh letih, ko je jasno, da se pri ljudeh pojavljajo vse večje stiske in tesnoba – osebna in kolektivna.

V program psihosocialne podpore vključujejo različne vsebine, katerih skupni cilj je skrb za duševno zdravje sodelavcev. Prizadevajo si, da so tovrstne vsebine sodelavcem v pomoč pri premagovanju vsakdanjih izzivov tako v službi kot tudi v zasebnem življenju. Razširiti želijo znanje tega področja in poskrbeti, da bodo naši sodelavci v dobri psihični kondiciji in čim bolj stabilnega duševnega počutja.

Aktivnosti na področju psihosocialne podpore razvijajo že od leta 2014 in so del obsežnejšega programa internega Triglav.smo, s katerim že desetletje krepijo zdravje, zadovoljstvo in zavzetost Triglavanov. Vzpostavljena je ekipa internih strokovnjakov pod imenom Psihološki utrip. Prve dejavnosti so bile povezane predvsem z ozaveščanjem, širjenjem prepoznavnosti in izgradnjo zaupanja zaposlenih do tovrstne pomoči, zadnjih nekaj let pa aktivno potekajo predvsem individualni svetovalni in skupinski pogovori ter različne delavnice. Potreba po tovrstni podpori z leti narašča, saj se je v zadnjem letu število individualnih svetovalnih pogovorov v primerjavi z letom 2020 kar podvojilo. Pravijo, da se za tovrstno pomoč bolj odločajo ženske in mlajše generacije zaposlenih (pod 50 let). Med ključne aktivnosti področja spadajo psihosocialno svetovanje, pomoč po travmatičnih dogodkih, svetovanje vodjem pri delu z zaposlenimi, skupinski pogovori z zaposlenimi, ki se pri delu srečujejo s podobnimi težavami, ozaveščanje o psihosocialnih tveganjih in strokovne delavnice na temo duševnega zdravja.

Delavnice na temo (o)krepitve duševnega zdravja potekajo vsako leto z različnimi priznanimi internimi in zunanjimi strokovnjaki (psihologi, sociologi, zdravniki različnih specializacij, tudi psihiatri). Tako so se v letu 2021 v času dela od doma odločili za organizacijo dveh ciklov delavnic (pomladni in jesenski) z naslovom Zdrav duh v zdravem telesu. Spletno so se videvali dvakrat na mesec, pri čemer so zaposleni lahko izbirali med poljubnimi temami in se prijavljali na organizirane delavnice. Na vseh delavnicah so bila zapolnjena vsa prosta mesta. Triglavani imajo v naboru internih vsebin tudi veliko izobraževalnih vsebin, namenjenih obvladovanju stresa. Dve izmed bolj obiskanih sta delavnici, ki sta namenjeni učenju tehnik sproščanja in obvladovanja stresa: Sprostitev je pol zdravja, ki jo vodi interna strokovnjakinja in članica ekipe Psihološki Utrip, ter delavnica Upravljanje s stresom skozi čustva, ki jo vodi priznani slovenski psihiater. Obe delavnici sta bili v letu 2021 zaradi številnih prijav izvedeni večkrat.

Zaposlenim nudijo tudi različna e-gradiva. V letu 2021 so se še posebej posvetili temi pomembnosti spanja in počitka ter organizirali več predavanj na to temo. Med e-gradivi imajo zaposleni poleg gradiva Delati znamo, kaj pa počivati, možnost dostopati tudi do predavanj: Odpornost na stres in izgorevanje; Kako poskrbeti za duševno zdravje; Aktiven življenjski slog, prav tako pa imajo dostop do številnih predavanj preteklih maratonov pozitivne psihologije.

Zaposleni so zelo zadovoljni z vsebinami, ki zadevajo skrb za duševno zdravje. V letnih raziskavah organizacijske vitalnosti, kjer merimo zadovoljstvo z različnimi aktivnostmi, sta bili povprečni oceni sklopov Triglav.smo, kamor sodijo tudi tovrstne delavnice, ocenjeni s 4,21 in 4,00 na 5-stopenjski lestvici.

»Delež bolniških odsotnosti se zaradi anksioznih motenj v zadnjem obdobju povečuje. Kot skrben delodajalec smo to pravočasno zaznali, v delovnem okolju in procesih dela pa si prizadevamo, da odpravljamo vse, kar lahko vodi v pretiran stres in izgorelost zaposlenih. Spremembe uvajamo postopno, zaposlene želimo nanje pravočasno in ustrezno pripraviti, saj se zavedamo, da se jim povsem izogniti ne bo mogoče. Ob tem je zelo pomembno, da pomoč ponudimo tudi sodelavcem, ki se v zasebnem življenju srečujejo s težkimi življenjskimi situacijami.« (pomočnica članice Uprave, ga. Zdenka Valjavec)

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše