728 x 90

Z anonimnimi predlogi do novih idej

Z anonimnimi predlogi do novih idej

Kostak, d. d., iz Krškega je podjetje, ki se ukvarja s komunalno in gradbeno dejavnostjo. V projektu POLET je podjetje sodelovalo v 1. sklopu sodelujočih podjetij. V podjetju je zaposlenih 447 ljudi, v celotni skupini Kostak pa več kot 500.
Z željo, da bi izboljšali delovne pogoje, da bi višali standarde, sodelujejo v različnih projektih, tudi v projektu POLET. V času sodelovanja so se in se še vedno veliko posvečajo usposabljanju s področja varstva in zdravja pri delu.
Med drugim so na željo zaposlenih uvedli »Kostakovo skrinjico« na 8 lokacijah podjetja. V njo zaposleni anonimno predlagajo različne rešitve, ideje. Ideje so zelo različne, od izboljševanja delovnih pogojev, želje po komuniciranju z upravo do izvajanja različnih delavnic na temo zdravja in dobrega počutja ipd. Komisija enkrat mesečno predloge pregleda in se odloči glede njihove izvedbe. Od zaposlenih pričakujejo, da jim bodo z idejami pomagali pri izboljševanju delovnih pogojev, tudi višanju klime.
V letu dni so podprli 9 predlogov, med drugim tudi idejo o izdaji internega glasila. Posebej pomembni se jim zdijo tudi uvedeni ukrepi glede večje dostopnosti uprave – srečanja zaposlenih s predsednikom uprave, omogočanje upokojenim sodelavcem, da se vračajo na delo, ter ozaveščanje zaposlenih po vseh komunikacijskih kanalih o obvladovanju stresa na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju ter duševnem zdravju zaposlenih.

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše