728 x 90

Celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdrav staranje zaposlenih

Celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdrav staranje zaposlenih

Starajoča se delovna sila, njihova ustrezna prilagoditev na nove načine dela, ustrezno vodenje  in bolniške odsotnosti predstavljajo za delodajalce velik izziv, zato je pomembno poznati njihove značilnosti ter na podlagi teh spoznanj razviti ustrezne načine upravljanja z zaposlenimi v delovni organizaciji. Vlaganje v razvoj in zdravje zaposlenih je torej pomembno z vidika družbene odgovornosti podjetij, hkrati pa tudi z ekonomskega vidika. Z različnimi ukrepi namreč lahko dosežemo zmanjšanje stroškov delodajalcev, zmanjšanje stroškov zdravstvene ter pokojninske blagajne, kar posledično vplivamo tudi na boljšo vzdržnost javnih financ, večjo konkurenčnost gospodarstva in negospodarstva ter blaginjo prebivalcev.

Z namenom oblikovanja celovite in sistematične rešitve, ki bo odgovarjala na problematiko starajoče se delovne sile, je bil v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« razvit Celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (v nadaljevanju model), ki bo delodajalcem pomagal in jih opolnomočil pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi.

Model temelji na ugotovitvah, ki izhajajo iz poglobljenih analiz, študij, dobrih praks in obstoječih statističnih podatkov v Sloveniji in Evropski uniji s področja ugotavljanja razvitosti kompetenc, razvoja zaposlenih, aktivnega in zdravega staranja ter absentizma. Glede na predhodne ugotovitve študij in analiz model predvideva vpeljavo ukrepov na štirih prioritetnih področjih aktivnega in zdravega staranja in njihovih podpodročjih, ki so ključna pri razvoju posameznika in oblikovanju njegovega delovnega mesta.

Model se je tekom vpeljave v 120 sodelujočih podjetij iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), med marcem 2019 in majem 2022, stalno dopolnjeval in nadgrajeval.

Vsebinski opis in razvoj samega modela si lahko ogledate v spodnji publikaciji.

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše