728 x 90

Priporočila za oblikovalce politik s priporočili sprememb zakonodaje na področju aktivnega in zdravega staranja, zaposlovanja, delovne aktivnosti in absentizma starejših v Sloveniji

Priporočila za oblikovalce politik s priporočili sprememb zakonodaje na področju aktivnega in zdravega staranja, zaposlovanja, delovne aktivnosti in absentizma starejših v Sloveniji

Zaradi naraščajočega trenda staranja prebivalstva in staranja delovne sile se bo v prihodnosti povišala dejanska starost za izstop s trga delovne sile kot tudi zakonsko določena upokojitvena
starost. Poleg tega se delovna mesta danes soočajo s kompleksnimi izzivi, ki so povezava s tveganji pred mišično-skeletnimi obolenji in psihosocialnimi tveganji. Danes je ravno tako že viden primanjkljaj ustrezno usposobljene delovne sile v določenih poklicih, kar lahko ovira rast, vpliva na konkurenčnost in omejuje zagotavljanje nekaterih storitev v praksi.

V pričujočem poročilu so na voljo zanimivi rezultati številnih raziskav in analiz, statistični podatki kot tudi priporočila strokovnjakov s področja aktivnega in zdravega staranja.

Vabljeni k branju!

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše