728 x 90

Ali se zavedamo posebnosti in prednosti starejših zaposlenih?

Ali se zavedamo posebnosti in prednosti starejših zaposlenih?

Starejši zaposleni predstavljajo izobraženo, izkušeno, zanesljivo in stabilno delovno silo, zaradi česar bodo postali ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti podjetij na trgu dela. Tako postajajo vedno bolj pomemben del delovne sile modernih družb, zato delodajalci zaposlujejo vse več zaposlenih nad 50. letom starosti in ta trend še narašča.

Med miti in resnicami

Življenjska doba, obdobje vitalnosti, dobrega zdravja ter aktivnosti starejših se podaljšuje, vendar lahko še vedno pogosto zasledimo mite o starejših in starejših zaposlenih, ki so daleč od resnice. Poglejmo si dva najpogostejša.

Mit 1: Starejši zaposleni so manj produktivni.

Resnica: Produktivnost je zelo individualna lastnost, ki se pogosteje razlikuje znotraj določene starostne skupine kot med posameznimi starostnimi skupinami. Raziskave niso pokazale, da bi starost pomembno vplivala na zmanjšanje produktivnosti vsaj do 70. leta starosti. Sicer bi bili starejši lahko manj produktivni v primeru opravljanja težkih fizičnih del, vendar večina delovnih mest ni povezana z ekstremnimi fizičnimi napori. Hkrati starejši zmanjšano fizično zmogljivost nadomeščajo z večjo izkušenostjo, rutino in zbranostjo pri delu. Delu se načeloma dobro posvetijo in imajo občutek odgovornosti.

Mit 2: Poškodbe pri delu so med starejšimi zaposlenimi bolj pogoste.

Resnica: Med starejšimi zaposlenimi je manj poškodb pri delu, saj so bolj previdni in izkušeni pri opravljanju delovnih nalog kot mlajši zaposleni ter z leti razvijejo rutino.

Dragocene prednosti starejših zaposlenih

  1. Izkušnje

Za starejše zaposlene je splošno znano, da prinašajo več izkušenj in znanja, ki jih ni možno pridobiti hitro. Na nekaterih delovnih področjih je potrebno desetletje ali velo več, da bi zaposleni pridobili potrebno znanje za opravljanje svojega dela. Izkušeni zaposleni so se skozi leta na podlagi napak in dosežkov naučili, kaj se od njih na delovnem mestu pričakuje, zato dobro prispevajo k hitrim in boljšim rezultatom podjetij in delajo manj napak ter so manj zmotljivi, kot mlajši in novi zaposleni.

  1. Pripadnost

Zaradi večje pripadnosti podjetju je za starejše zaposlene značilno, da bodo v podjetju ostali dlje kot mlajši zaposleni. To je tudi v interesu delodajalcev, ki raje zaposlijo starejše kot mlajše osebe, ki hitreje menjujejo delovna mesta.

  1. Socialna mreža

Starejšim zaposlenim se prav tako pripisujejo dobro oblikovana in široka socialna mreža, s čimer lahko  ogromno prispevajo k ohranjanju in širjenju storitev podjetja. Delovne izzive lahko pogosto bolje premagujejo, saj se po pomoč obrnejo na sodelavce in druge znance.

  1. Samostojnost

Starejši zaposleni so pri delu bolj samostojni in prepričani vase, kar so pridobili skozi leta izkušenj. To je izrednega pomena za prenašanje znanja in nasvetov na zaposlene z manj izkušnjami. Z znanjem in zrelostjo, ki je mlajši zaposleni nimajo, lahko delodajalcu pomagajo s podajanjem konstruktivnih kritik. Prav tako lahko predstavljajo zgled drugim zaposlenim in podjetjem prispevajo kot mentorji novim in mlajšim zaposlenim ter s tem olajšajo proces poklicnega izpopolnjevanje novih zaposlenih.

»Starejši zaposleni morda nimajo enakih tehničnih spretnosti, kot mlajši sodelavci, vendar imajo dolgoletne izkušnje, ki se jih ni možno hitro naučiti in nadomestiti.«

Starejši zaposleni podjetjem prinašajo veščine, ki jih njihovi mlajši sodelavci še morda niso razvili. Glede na dolgoletne izkušnje, širino znanja in modrost, lahko podjetjem prinesejo številne koristi. Pomembno se je zavedati, da ima vsaka starostna skupina oz. generacija zaposlenih svoje prednosti in pomanjkljivosti. Zato je ključ do dobrih medosebnih odnosov na delovnem mestu in uspešnosti podjetja sodelovanje generacij, ki se zavedajo svojih močnih ter šibkih področij, jih sprejemajo in jih nadgrajujejo ter izboljšujejo preko odnosov s sodelavci drugih generacij.

Glede na potrebe delodajalcev po zaposlenih s prednostmi, ki so značilne za starejše zaposlene, bodo in so starejši zaposleni v podjetjih vse bolj zaželeni in iskani.

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše