728 x 90

Kompetence, ki so zaželene na trgu dela, se spreminjajo

Kompetence, ki so zaželene na trgu dela, se spreminjajo

Poklici in delovna okolja se spreminjajo hitreje kot v preteklih obdobjih, kar je posledica družbenih in demografskih sprememb, tehnološkega razvoja, kot tudi usihanja naravnih virov. Zaradi avtomatizacije veliko delovnih mest v prihodnosti ne bo več potrebnih, bodo pa hkrati nastala mnoga nova. Za razliko od naših staršev in starih staršev, tekom kariere najverjetneje ne bomo več opravljali zgolj enega poklica, ampak se bomo nenehno učili novih znanj, da bomo lažje prehajali med strokovnimi področji in načini dela.

Kar smo se naučili med formalnim izobraževanjem, bo potrebno nadgraditi s kompetencami, ki jih bomo pridobivali preko formalnega ali neformalnega učenja. Ob tem se poraja pomembno vprašanje: kakšne sposobnosti bodo nujne za uspeh na trgu dela v prihodnosti?

KAJ SO KOMPETENCE?

Izraz kompetence se nanaša na kombinacijo sposobnosti, lastnosti, znanj in vedenj povezanih z uspešnostjo na delovnem mestu.

10 najbolj iskanih kompetenc do leta 2030

  1. Kreativnost, intuitivnost in inovativnost – saj te zaenkrat še ne morejo nadomestiti roboti, a je nujna pri razvoju novih produktov in iskanju inovativnih rešitev.
  2. Kritično mišljenje, torej dvom v predstavljena dejstva, ki pogosto zahteva tudi povezovanje in predstavljanje znanj v nejasnih in zapletenih situacijah.
  3. Socialne veščine in čustvena inteligentnost – to je zmožnost prepoznavanje svojih čustev in čustev drugih, razločevanje, izražanje in uporaba čustev. Omogoča nam grajenje dobrih medosebnih odnosov tako v zasebnem kot poslovnem življenju.
  4. Vodenje in koordiniranje skupin zaposlenih.
  5. Medkulturne kompetence, ki predstavljajo odprtost in sposobnost delovanja v delovnem okolju z osebami različnih kultur, narodnosti in veroizpovedi.
  6. Zmožnost prilagajanja spremembam in vseživljenjskega učenja je pomembna kompetenca zaradi hitrih sprememb in napredka, ki ga doživljamo.
  7. Obvladovanje velikega števila informacij in zmožnost razumevanja njihovega globljega pomena.
  8. Tehnološka pismenost, digitalne sposobnosti ter programiranje predstavljajo pomembne kompetence, ki se postajajo vedno bolj pomembne v številnih panogah.
  9. Multidisciplinarnost, kar predstavlja zmožnost sodelovanja z osebami, ki opravljajo poklice drugih področij in panog.
  10. Upravljanje lastne kariere, ki posamezniku lajšajo prilagajanje glede na trenutne zahteve trga dela.

Kako razvijati te kompetence?

Tovrstne veščine so lahko prirojene ali priučene, vendar jih je možno razvijati in krepiti. S tem spremljamo lasten razvoj, kar nam lahko pomaga pri ohranjanju ali zamenjavi zaposlitve, prav tako pa prispevamo k boljšim medosebnim odnosom na delovnem mestu.

Poleg formalnega izobraževanja, se lahko udeležujemo tudi različnih usposabljanj, ki nam jih nudi ali pri zasebnih ponudnikih, ki so pogosto brezplačna. Sicer pa kompetence razvijamo tudi z različnimi delovnimi in drugimi življenjskimi izkušnjami. Razvijamo jih lahko tudi v prostočasnih dejavnostih, pri športu, prostovoljstvu ipd. Ob tem pa je priporočljivo, da si razvoj kompetenc in različne izkušnje beležimo ter s tem spremljamo lasten razvoj, kar nam lahko pomaga tudi pri ohranjanju ali zamenjavi zaposlitve.

Bodite na tekočem in spremljajte spremembe na trgu dela na naslednjih povezavah:

Karierno e-svetovanje: https://esvetovanje.ess.gov.si/

Informacije o trgu dela v Sloveniji: https://www.ess.gov.si/trg_dela

 

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše