728 x 90

Preprečimo nastanek in razvoj kostno-mišičnih obolenj že danes

Preprečimo nastanek in razvoj kostno-mišičnih obolenj že danes

Med kostno-mišična obolenja uvrščamo širok spekter zdravstvenih težav, ki jih povzročajo ali slabšajo delo in vplivi neposrednega delovnega okolja. Pri kostno-mišičnih obolenjih povezanih z delom, gre za okvare mišic, sklepov, kit, vezi, živcev, kosti in krvnega sistema.

Najpogostejši vzroki za nastanek kostno-mišičnih obolenj, ki so povezana z delom, so:

  • dvigovanje bremen,
  • slaba oz. prisilna drža,
  • ponavljajoči se gibi.

Na nastanek kostno-mišičnih obolenj vplivajo nekatere značilnosti dela (npr. uporaba sile, nenavaden položaj dela, itd.), delovnega okolja (npr. slaba osvetlitev, zelo nizke ali visoke temperature pri delu itd.), organizacije dela (npr. majhen vpliv na način ali tempo dela, premalo podpore s strani vodij ali sodelavcev itd.) ter zdravstveno stanje posameznika oz. njegov življenjski slog.

ALI STE VEDELI?

Kostno-mišične bolezni so eden izmed vodilnih vzrok bolniških odsotnosti zaposlenih.

Zmanjšani kvaliteta življenja in delovna zmožnost

Kljub temu, da ni jasno dokazano, v kolikšni meri kostno-mišična obolenja izvirajo iz dela, je njihov vpliv tako na delovno življenje posameznika kot tudi na njegovo splošno kvaliteto življenja zelo velik. Posledice kostno-mišičnih obolenj se za posameznika kažejo kot bolečine, izguba telesnih funkcij, veščin in spretnosti. Na delu je zaposleni manj produktiven, bolj pogosto je bolniško odsoten, v resnejših primerih lahko postane kronično nezmožen za delo in se zgodaj upokoji. Zaradi omenjenih težav so zmanjšane njegove družbene funkcije, razvijejo se lahko tudi težave v duševnem zdravju.

Kostno-mišično obolenja lahko preprečimo – poglejmo si, kako!

Poleg uravnotežene prehrane, zadostne količine izpostavljenosti soncu, ohranjanja zdrave telesne teže, zadostne telesne vadbe in v splošnem zdravega življenjskega sloga, lahko tudi na delovnem mestu skrbimo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni.

Ker je eden izmed ključnih dejavnikov za razvoj kostno-mišičnih obolenj delovno okolje, upoštevajmo spodnje napotke za varno in zdravo delo:

  1. Uporabljajmo predpisano zaščitno delovno opremo.
  2. Dosledno upoštevajmo pisna ter ustna navodila delodajalca za varno in zdravo delo.
  3. Izogibajmo se neravnim ali drsečim površinam.
  4. Težjih bremen ne premeščajmo, za to uporabimo voziček ali drugo pomagalo.
  5. V kolikor na delu premeščamo bremena, se poučimo o načelih varnega premeščanja bremen ter jih upoštevajmo.
  6. Če smo zaposleni v pisarni, prostor, opremo in delo prilagodimo svojim potrebam, kar vključuje tudi nekajminutne odmore pri delu z računalnikom, pri čemer nam lahko pomagajo brezplačne računalniške aplikacije.

Ne pozabimo, da smo za svoje zdravje in dobro počutje v prvi vrsti odgovorni sami. Tako ne izgubljajmo časa z ugotavljanjem vzrokov in iskanjem enostavnih rešitev naših težav ter prelaganjem odgovornosti na druge. Vprašajmo se: Kaj lahko sedaj, v danem trenutku naredim, da mi bo jutri bolje? Ko izberemo konkretne korake za dosego tega cilja, ne pozabimo na dve pomembni sestavini, ki nas bosta na tej poti spremljali vztrajnost in potrpežljivost.

Če sta naša mladost in odraslost gibki in prožni, bo takšna tudi naša starost!

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše