728 x 90

Zakaj se usposabljati za uporabo nove tehnologije?

Zakaj se usposabljati za uporabo nove tehnologije?

Zaradi hitrega ter obširnega tehnološkega napredka v zadnjih desetletjih prihaja do velikih sprememb ter preoblikovanja marsikaterega delovnega mesta.

Spreminjajo se zahteve za usposobljenost zaposlenih, pri čemer je osnovno znanje uporabe računalnika in drugih tehnologij marsikje že postalo nujnost. Spremembe je mogoče opaziti tudi v načinih komunikacije, saj pogosteje komuniciramo preko elektronske pošte, v porastu je uporaba videokonferenc, delo na daljavo prav tako ni več nekaj nenavadnega. Veliko zaposlenim to predstavlja nove zahteve po učenju, potrebne za opravljanje delovnih nalog.

Delali bomo dlje, zato se je dobro na to pripraviti

Eno izmed bolj gotovih dejstev je, da že nekaj časa živimo v tehnološko napredni družbi ter ti. informativni dobi, za katero je med drugim značilno staranje prebivalstva, posledično pa tudi delovne sile.

Glede na trenutne okoliščine bomo zaposleni delali vse do pozne odraslosti, katero predstavlja starostno obdobje med 60 in 65 let.

Prav zaradi omenjenih okoliščin je pomembna pozitivna naravnanost in odprtost starejših zaposlenih do novih znanj. Delodajalci pa lahko s tem, da podpirajo in usmerjajo starejše zaposlene na dodatna usposabljanja in izobraževanja pomembno prispevajo k njihovi konkurenčnosti na trgu delovne sile.

Osnovno znanje uporabe tehnologije in pametnih naprav vam lahko koristi tako v delovnem kot v zasebnem okolju

Aktualni izsledki raziskav kažejo, da se od zaposlenih v vedno večji meri pričakuje posedovanje bolj specifičnih izkušenj in znanj, med katera spada tudi uporaba tehnologije. Slednje postaja značilno tudi za delovna mesta, kjer takšno znanje nekaj let nazaj še ni bilo potrebno ali zaželeno. Če na svojem delovnem mestu tudi sami opažate spremembo zahtev v tej smeri, bi morda bilo smiselno, da se, v posvetovanju z vodjo ali delodajalcem, seznanite z uporabo tehnologije ter naprav, ki bi jih za svoje delo potrebovali.  S svojo vodjo se tako pogovorite ter raziščite kakšni načini vpeljave tehnologije, bi bili za vas najbolj koristni ter primerni.

Tehnologija kot orodje, ne grožnja

Veliko (starejših) zaposlenih si sicer želi posedovati takšno znanje, a se jim zdi premalo uporabno ali pomembno, da bi se odločili za aktivno učenje in uporabo takšne tehnologije v svojem vsakodnevnem življenju. Če se morda sami najdete v tem opisu, vam predlagamo majhen eksperiment.

EKSPERIMENT: Poskusite v svoje vsakodnevno življenje vnesti uporabo tehnologije v vam prijetni meri. S pomočjo računalnika se lahko postopoma naučite pošiljanja e pošte, pregledovanja sporočil, brskanja po splet, uporabe aplikacij in podobno.

Učenje je lažje, če dobro poznate napravo, program in njene funkcije. Na začetku si zato morda vzemite nekoliko časa, da se lahko seznanite z osnovnimi funkcijami naprave ali programa.

Tehnologija je danes namreč veliko bolj prijazna za uporabnike ter njihovo izkušnjo, koraki so največkrat preprosti, zaradi česar lahko naš cilj dosežemo hitreje kot včasih. V primeru morebitnih vprašanj poprosite za pomoč osebe, za katere veste, da uporabo določene tehnologije poznajo bolje.

Pri pridobivanju novih znanj ima zelo pomembno vlogo motivacija

Pridobljeno znanje je lažje osvajati, kadar smo za to motivirani sami. Če ste tudi sami v situaciji, kjer se odločate ali bi se dodatno izobraževali za uporabo tehnologije ali ne, je morda dobro, da sami pri sebi z vprašanji preverite od kod izhaja vaša motivacija ter kaj vam dani izziv pomeni.

Zaradi hitrega tehnološkega napredka postaja uporaba tehnologije ena izmed najbolj uporabnih spretnosti tako v delovnem kot zasebnem okolju posameznika. Takšno znanje je vsestransko koristno, saj velikokrat lahko poenostavi nekatere delovne naloge, zaradi česar lahko več časa namenite bolj kompleksnim opravilom. Pri učenju in morebitnih vprašanjih poskusite poiskati pomoč v svojem ožjem službenem ali družinskem krogu. Prav tako se izziva ne bojte, saj je uporaba danes največkrat zares preprosta in praktična.

IRI LJ
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnovejše